STYRET I VGS Gruppen

Styret i VGS Gruppen er NOORSI sitt øverste fagorgan for saker som gjelder opplæring innen VGS.
Styret i VGS gruppen består av minst 6 kompetansepersoner fra videregående skoler (VGS).
Disse skal ha god kompetanse innen VGS fagligse saker samt sertifisert opplæring, dokumentert opplæring eller sakkyndig kontroll.
Harald Svendsen - Bardufoss VGS
Styremedlem VGS Gruppen

Harald er assisterende rektor ved Bardufoss Videregående skole

97688846
Lasse Svellingen - Os VGS
Styremedlem VGS Gruppen
Lasse er avdelingsleder for Bygg og anleggsteknikk ved Os Videregående skole
47414033
Trond Sneve - Kirkenes VGS
Styremedlem VGS Gruppen

Trond er avdelingsleder for Bygg og anleggsteknikk ved Kirkenes Videregående skole

98879398
Truls Jardar Sønsterud - Kalnes VGS
Styreleder VGS Gruppen

Truls er lærer ved bygg og anleggsteknikk, Kalnes videregående skole

95244560
Odd Arne Sjøberg - Sam Eyde VGS
Styremedlem VGS Gruppen
Odd Arne har i en årrekke vært engasjert innen videregående opplæring, og har også vært sterkt engasjert innen landslinjene for anleggsmaskinførere. Han har vært sekretær for landslinjene samtidig som han har hatt en lederstilling ved Sam Eyde Videregående Skole.
90961699
Rolf Kvåle - Os VGS
Styremedlem VGS Gruppen
94867203
Even Hytten
Adm Direktør NOORSI/Daglig leder NAKOMP AS
92013289