Top Image

Bransjegruppen for deg som jobber i VGS og er i kontakt med sertifisert eller dokumentert opplæring, sakkyndig kontroll eller farlig arbeidsutstyr!

Om VGS Gruppen

Hvem er VGS Gruppen

VGS-gruppen er en bransjegruppe som er sterkt engasjert i det meget krevende skjæringspunktet mellom Utdanningsmyndighetenes regelverk og Arbeidstilsynets regelverk for videregående skoler. Herunder ligger eksempelvis sertifisert og dokumentert opplæring samt sertifisert sakkyndig kontroll.

 

Hovedfagområdene for sertifisert opplæring er truck, kraner & løfteredskap samt anleggsmaskiner, mens innenfor dokumentert opplæring ligger 100-vis av typer arbeidsutstyr som vinkelslipere, dreiebenker, lifter og annet farlig utstyr.

Faggruppen har videregående skoler som medlemmer, herunder blant annet lærere, instruktører og kontrollører.

Bli medlem du også - vi jobber for DIN sak!

Medlemsfordeler


Side Image

Hvem kan bli medlem

VGS Gruppen opptar Videregående skoler (VGS) med dertil ansatte lærere, instruktører og kontrollører som medlemmer, samt andre som har særskilt interesse av fagområdet VGS og kan bidra til faglig utvikling.

 

Kort sagt kan alle som har interesse av Videregående opplæring bli medlem.
Bransjgruppen praktiserer vid adgang til medlemskap.

Medlemsfordeler
Side Image

Organisering

VGS Gruppen er en bransjegruppe i NOORSI med eget styre.
VGS Gruppen drives i henhold til vedtekter for bransjegrupper i NOORSI.

Årsmøtet er NOORSI sitt øverste organ.
Årsmøtet består av medlemmene i NOORSI.
Årsmøtet avholdes normalt i april måned hvert år.
Årsmøtet behandler hvert år saker om er viktige for foreningens medlemmer, økonomi og styrets årsberetning.

 

Årsmøtet velger hovedstyret i foreningen.

​Hovedstyret anstter adm direktør.

Medlemmene har altså full kontroll på foreningen og vedtekter gjennom årsmøtet.

Gå til styret
Side Image

Tilknytning til NOORSI

Medlemskap i VGS Gruppen betyr også medlemskap i NOORSI med alle rettigheter på NOORSI sitt årsmøte.

 

VGS Gruppen er en bransjegruppe innenfor NOORSI, med eget styre, men følger NOORSI sine vedtekter blant annet om medlemskap og betaling av medlemskontingent.


NORSK ORGANISASJONSSERVICE AS (et datterselskap av NOORSI) er sekretariat og teknisk arrangør for bransjegruppens aktiviteter.

Gå til NOORSI