Top Image

VGS GRUPPEN
- en bransjegruppe i NOORSI


Bransjegruppen for videregående skoler!

Side Image

VGS Konferansen

VGS Konferansen er den viktigste begivenheten i VGS Gruppen.

Konferansen arrangeres av styret i VGS Gruppen.


VGS Konferansen er en årlig konferanse.


Fra 2022 er det mulig med utstilling /stands for firma tilknyttet VGS Konferansen!
Til årets konferanse
Side Image

Faglig informasjon for VGS Gruppen

VGS Gruppen vil våren 2023 ha en FAGportal for medlemmene tilgjengelig.

 

Dette kan være angående sertifisert sikkerhetsopplæring, dokumentert opplæring, høringer fra myndighetene, lenker/kontakt til myndigheter og andre som kan være aktuelle for deg som jobber som lærer, instruktør eller kontrollør i Videregående Skole. 

Snart lanseres for medlemmene i VGS Gruppen å logge inn på lukket fagforum for å delta i faglige diskusjoner om aktuelle problemstillinger med andre medlemmer i VGS Gruppen.

Det jobbes nå med innlogging på denne nye websiden.

Top Image

Bli Samarbeidspartner - Sponsor - Annonsør

Dersom du vil bli samarbeidspartner, sponsor eller annonsør til VGS Gruppen, så gir dette en rekke fordeler!

Du vil kunne få en egen samarbeidsavtale med felles prosjekt, din logo på brosjyren og på websiden, du kan dele/legge ut reklame på våre konferanser, du vil kunne få rettigheter til å profilere deg på intranett, kurs mm.

Ta kontakt med oss for avtale om å bli samarbeidspartner, sponsor eller annonsør!